Informacje na podstawie § 5 ustawy o mediach elektronicznych:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)

Ingenia GmbH
Hauptstraße 72
56858 Altlay
Germany

Reprezentowana przez:
Dyrektor zarządzający: Otmar Weirich

Kontakt:

telefon: +49 – 6543-50 49 0
faks: +49 – 6543-50 49 29

e-mail: info@ingenia-gmbh.de

Wpis w rejestrze:
rejestr handlowy
Sąd Okręgowy w Koblencji
HRB 7291

Identyfikator podatkowy:
numer identyfikacji podatkowej na podstawie §27 ustawy o podatku obrotowym: DE 812 869 536

General Terms and Conditions

Wykluczenie odpowiedzialności (nota prawna)

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na podstawie § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych. Na podstawie §§ od 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych informacji zewnętrznych ani sprawdzania sytuacji wskazujących na działanie niezgodne z prawem. Nie zmienia to zobowiązań do usuwania lub blokowania korzystania z informacji na podstawie ogólnych przepisów prawa. Związana z tym odpowiedzialność jest natomiast możliwa dopiero od momentu dowiedzenia się o konkretnym naruszeniu prawa. Po ujawnieniu przypadków naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza witryna zawiera linki do zewnętrznych stron innych firm, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego za te treści zewnętrzne nie możemy ponosić odpowiedzialności. Za treści stron zlinkowanych odpowiada zawsze dany operator lub zarządzający stronami. Strony zlinkowane zostały sprawdzone w momencie zlinkowania pod względem możliwych naruszeń prawa. W momencie zlinkowania nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych przypuszczeń dotyczących naruszenia prawa stała kontrola treści stron zlinkowanych nie jest zasadna. Po ujawnieniu przypadków naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Utworzone przez zarządzających stronami treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystywania wykraczające poza prawo autorskie wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeżeli treści na tej stronie nie zostały utworzone przez zarządzających, uwzględniane są prawa autorskie stron trzecich. W szczególności jako takie oznaczane są treści stron trzecich. Jeżeli mimo to zauważone zostanie naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji. Po ujawnieniu przypadków naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.
Oświadczenie o ochronie danych:

Ochrona danych

Korzystanie z naszej witryny jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to zawsze w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez jednoznacznej zgody właściciela.

Informujemy, że podczas przesyłania danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji mailowej) mogą występować luki w bezpieczeństwie. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Jednoznacznie nie wyraża się zgody na korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w celu przesyłania niezamówionej reklamy i materiałów informacyjnych. Zarządzający stronami zastrzegają sobie prawo do skorzystania z kroków prawnych w przypadku niechcianego przesyłania informacji reklamowych, np. przez maile zawierające spam.
Informacja, usuwanie, blokowanie

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu oraz o odbiorcy i celu przetwarzania danych, a także o prawie do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku pytań w tej sprawie lub innych dotyczących danych osobowych użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do nas korzystając z adresu zarządzającego witryną podanego w informatorze.