Urządzenie do zamykania krawędzi KS

Urządzenie do zamykania krawędzi do płyt z pustą komorą i paneli warstwowych.

Model

szerokość robocza

20.06 KS

2.000 mm