Zgrzewarka do zgrzewania doczołowego S easy

Seria modelowa S easy została zaprojektowana do dolnego zakresu zastosowań. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą wbudowanego PLC Moeller. Czas zgrzewania podaje się na wyświetlaczu wbudowanym w pulpit sterowania. Wszystkie czasy ustawione przez użytkownika można wydłużać lub skracać podczas zgrzewania przez naciśnięcie przycisku. Ustawienie siły wyrównania/grzania i spajania następuje ręcznie za pomocą zaworu regulacji ciśnienia. Cykl zgrzewania przebiega automatycznie.

Ta maszyna jest dostępna w następujących wersjach:
1 m, 2 m, 3 m  i 4 m lub indywidualnie dla klienta
grubości do zgrzewania: 3 – 12 mm

Model szerokość robocza grubość materiału
10.12 S easy 1.000 mm 12 mm
15.12 S easy 1.500 mm 12 mm
20.12 S easy 2.000 mm 12 mm
30.12 S easy 3.000 mm 12 mm