Urządzenie do kontroli gięcia 01.30 BP

Kontrola jakości jest ważnym elementem nowoczesnej produkcji. Aby sprawdzić jakość zgrzewania termoplastów, Niemieckie Stowarzyszenie Techniki Zgrzewania zaleca technologiczny test kąta gięcia, wymagają tego również odpowiednie wytyczne EN. W tym celu zaprojektowano urządzenie do kontroli gięcia 01.30 BP.

Urządzenie do kontroli gięcia 01.30 BP jest rygorystycznie skonstruowane zgodnie z wymogami wytycznych DVS.

Urządzenie umożliwia kontrolę poniższych zgrzewanych elementów badanych:

PE-HD grubość: 3 – 30 mm

PP-H grubość: 3 – 25 mm

PVDF grubość: 3 – 25 mm

PVC-U grubość: 3 – 15 mm

Urządzenie 01.30 BP umożliwia ustalenie jakości spoiny za pomocą pomiaru drogi i/lub kąta gięcia.